Företrädaransvar

Förstklassig juridisk hjälp

Tjänster

Våra främsta juridiska områden

Vi erbjuder juridisk hjälp inom ett flertal områden, alltid med klientens bästa i fokus.

  • Avtalsrätt. Vi har stora kunskaper om hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning. Vi kan hjälpa dig om du är inblandad i en avtalstvist.
  • Köprätt. Är du missnöjd med ett köp och behöver juridiskt stöd? Med våra kunskaper om köprätt kan vi alltid stå på konsumentens sida.
  • Tvistemål och domstolsprocesser. Våra jurister står vid din sida i rätten om du är inblandad i en tvist.
  • Entreprenörsrätt. Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Vi kan det mesta inom entreprenadjuridik och kan få ditt byggprojekt att flyta smidigare.
  • Fastighetsrätt och hyresrätt. Vi kan hjälpa dig inom det stora området som rör regler inom nyttjande, köp och ägande av fast egendom.
  • Bolagsjuridik. Våra jurister arbetar även med bolagsjuridik. Vi erbjuder högkvalificerad rådgivning till bolagsföreträdare och andra som bedriver verksamhet i bolag.
  • Obeståndsjuridik. Kan du inte betala dina skulder och löper risk att drabbas av konkurs? Med vår stora kunskap och erfarenhet inom obeståndsjuridik kan vi hjälpa dig i svåra knipor.
  • Affärsjuridik. Är du på väg att starta ett företag. Vi kan hjälpa dig med uppbyggnaden och hur din verksamhet bör struktureras.
  • Arbetsrätt. Vi företräder både privatpersoner och företag i tvister som rör arbetsrättsliga frågor.
  • Skadeståndsrätt. Här regleras hur ekonomisk ersättning för skada ska betalas ut och hur stort skadeståndet ska vara. Vi har stor erfarenhet av detta område.
Låt oss hjälpa ditt företag med juridiken